Απασχόληση – Εργασία

Ποιοι επιδοτούνται από τα τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Τα τέσσερα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ έρχονται το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα. Πρόκειται για τα προγράμματα για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων, την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων και την ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι προδημοσιεύσεις των οποίων έχουν αναρτηθεί από τα μέσα Οκτωβρίου.

Τον Αύγουστο οι αιτήσεις 38.000 ανέργων για το Voucher

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Voucher που αφορά νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών.
Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διαβούλευσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου στην έκδοση της πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους.
Το πρόγραμμα αφορά 38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ, ενώ 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους ηλικίας 30 έως 66 ετών.

Αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους ηλικίας από 30 έως 66 ετών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΑΕΔ θα επιδοτεί επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, οι οποίες θα απασχολούν τους ανέργους που θα επιλεγούν από αυτόν. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται η ανακοίνωση από τον ΟΑΕΔ.

Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Για ανέργους, νέους επιστήμονες και ασφαλισμένους στον ΟΓΑ

Η αναπτυξιακή σύμπραξη « ΕΠΙ.ΔΡΩ» στο πλαίσιο της πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ» και κωδικό ΟΠΣ «376924», που έχει ενταχθεί με την υπ. αριθ. 1566/22.10.2012 απόφαση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους:
ΚΑΛΕΙ
• Ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

300 εφοριακοί μέσω ΑΣΕΠ «με το καλημέρα» του 2014

Επιλογή μεταξύ επιλαχόντων και στη συνέχεια διαγωνισμός για 1.000 ελεγκτές
«Πρεμιέρα» στους διαγωνισμούς του 2014 αναμένεται να κάνει το υπουργείο Οικονομικών, με την πρόσληψη περίπου 300 μόνιμων υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Εφοριακών από τους πίνακες επιλαχόντων του ΑΣΕΠ.
300 εφοριακοί μέσω ΑΣΕΠ «με το καλημέρα» του 2014
Το σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί ήδη στην Ανεξάρτητη Αρχή και η διαδικασία θα πρέπει να κινηθεί εντός του Ιανουαρίου, προκειμένου να μη λήξει το εννεάμηνο ισχύος των πινάκων της προηγούμενης προκήρυξης (1Κ/2013).

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα

Σε ποιους απευθύνεται:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (Α.με.Α, Αποφυλακισμένα και Απεξαρτημένα Άτομα). Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ, η στήριξη για την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ομάδων αυτών και η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

e-αιτήσεις τον Σεπτέμβριο για 40.000 θέσεις

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα εκδοθούν οι πρώτες προκηρύξεις του νέου «Προγράμματος 50.000 θέσεων για την κοινωφελή εργασία» που παρουσιάζεται σήμερα από τους υπουργούς Εργασίας, Γ. Βρούτση, Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη, και Εσωτερικών Γ. Μιχελάκη.

Η κατανομή των θέσεων ανά δήμο για τις πρώτες 40.000 θέσεις πεντάμηνης διάρκειας έχει ολοκληρωθεί, ενώ σύντομα αναμένεται και η κατανομή των υπόλοιπων 10.000 θέσεων σε σχολεία, δικαστήρια, ασφαλιστικά ταμεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, η απασχόληση στις οποίες θα έχει διάρκεια επτά μηνών.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους (μισθωτούς και ημερομισθίους) ανέρχεται στο 50% του συνόλου των α)ακαθάριστων πραγματικών μηνιαίων αποδοχών (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου) και β) των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) με ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ) - Άνεργοι

Οι Δράσεις αυτές αποσκοπούν στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ταυτόχρονα στην πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε να:

Εγγραφή στο Απασχόληση – Εργασία