4 νέα προγράμματα

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, δημοσιεύονται τα 4 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Εως το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού την προκήρυξη των τεσσάρων νέων χρηματοδοτικών δράσεων του ΕΣΠΑ.

Εγγραφή στο 4 νέα προγράμματα