Διοργάνωση Συνεδρίων

Η ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δραστηριοποιείται επιτυχώς στον τομέα διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων, προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις σε εύρος εκδηλώσεων υψηλών απαιτήσεων.

Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον γενικό συντονισμό και την υλοποίηση της εκάστοτε εκδήλωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτουν οι πελάτες, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες προτάσεις της εταιρείας.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων περιλαμβάνει εκθέσεις, συνέδρια και ημερίδες, καθώς και διάφορες εταιρικές εκδηλώσεις.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, σχεδιασμός και προμήθεια συνοδευτικού υλικού, χρηματοοικονομική παρακολούθηση, αναζήτηση χορηγών, έλεγχος και τελική αξιολόγηση της εκδήλωσης.